Štítky

, , , ,

Jak se na partnera tváříte, určuje budoucnost vztahu.

Chcete mít dobrý vztah?

Postavte se k zrcadlu, zavřete oči a představte si, že se právě hádáte s vaším partnerem nebo partnerkou. Nechte se chvíli unášet těmito představami, byť jsou nepříjemné. Když toho budete mít dost, otevřete oči a podívejte se v zrcadle do vlastního obličeje. Co v něm vidíte? Pokud v něm vidíte hněv nebo lítost, je to v pořádku. I takové emoce patří ke vztahu. Jakkoli nepříjemná emoce to je, je důležité, aby váš postoj k partnerovi byl postaven na zásadě „rovný s rovným“. Pokud naopak cítíte despekt či nadřazenost, je to cesta do pekel.

Despekt a nadřazenost jsou jedinými gesty naší obličejové mimiky, při kterém pravá a levá polovina naší tváře nejsou souměrné. Pokud vyjadřujeme despekt, povytáhneme jeden koutek úst nahoru, jako bychom říkali: „Co ty o tom můžeš vědět?“ (viz obrázek).Image

V 80. letech 20. století  americký profesor John Gottman zkoumal, jaké faktory jsou nejdůležitější pro to, aby vztah mezi dvěma partnery vydržel. Během téměř dvacetiletého výzkumu pozoroval na tisíc párů ve speciálně upraveném bytě v Seattlu. Tento byt byl prošpikován kamerami (mimo ložnice a koupelny). Tyto kamery zaznamenávaly veškerou komunikaci páru, kterou pak profesor Gottman analyzoval. Všímal si nejrůznějších verbálních i neverbálních signálů.  Po 10 letech se párů ptal, zda jsou ještě spolu a jak jsou spokojení se vztahem. Přišel na to, že klíčovým faktorem, který po 15-minutovém pozorování komunikace páru indikuje s přesností 91% zda spolu pár po 10 letech bude šťastně žít či nikoli, je právě to, zda se v jejich komunikaci objevilo gesto, nazývané „despekt“ (anglicky „contempt“).

Co tedy dělat, abyste se vyhnuli despektu a udrželi si vztah? Chovejte se k partnerovi jako k sobě rovnému i ve chvílích, kdy jste ve sporu. Přiznejte partnerovi právo na vlastní názor, i když je odlišný, než je ten váš.

Pokud se chcete dozvědět více, přijďte na seminář Partnerské vztahy a NLP.

Reklamy